SAMUTPRAKAN PESAO 1

Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 469
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโครงการคืนครูให้แก่นักเรียน Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 321
ประกาศขอทราบผลคะแนนการสอบเข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2058
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 744
เอกสารเผยแพร่ปฏิรูปการเรียน Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 275
รายชื่อคณะกรรมการ สัมภาษณ์สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง (ฉบับแก้ไข) Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 926
รายชื่อคณะกรรมการ สัมภาษณ์ สนามสอบโรงเรียนวัดด่านสำโรง (ฉบับแก้ไข) Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 413
รายชื่อคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์ ) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 1149
รายชื่อคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์ ) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนวัดด่านสำโรง Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 798
การแต่งกายของผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้แต่งกายชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2734

Subcategories