SAMUTPRAKAN PESAO 1

Display # 
Title Author Hits
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (วิชาเอกที่ กศจ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัคร จำนวน 6 วิชาเอก คือ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 726
แก้ไขคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5 Written by สมยศ ศรีประเสริฐ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 298
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ของ กศจ.สมุทรปราการ Written by สมยศ ศรีประเสริฐ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 827
รายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กศจ.สมุทรปราการ ปี พ.ศ.2560 Written by สมยศ ศรีประเสริฐ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1074
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2254
ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 3963
ประกาศคณะกรรมการ ศธจ.สมุทรปราการ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 Written by อรทัย หอมเนียม กลุ่มบริหารงานบุคคล 10062
สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลย Written by สมยศ ศรีประเสริฐ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 679
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 Written by สมยศ ศรีประเสริฐ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 514
คู่มือ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับศูนย์สอบ Written by สมยศ ศรีประเสริฐ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 151

Subcategories