SAMUTPRAKAN PESAO 1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 สอบวันเสาร์ที่ 11  มีนาคม 2560  ณ  สนามสอบโรงเรียนราชวินิต  ถนนราชสีมากรุงเทพฯ คลิกที่นี่