SAMUTPRAKAN PESAO 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ประกาศ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนวัดด่านสำโรง  สนามสอบที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง  สนามสอบที่ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ ห้องสอบที่ 1- 40  โรงเรียนสมุทรปราการ ห้องสอบที่ 41-70 สนามสอบที่ 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  สนามสอบที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ