SAMUTPRAKAN PESAO 1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ คลิกที่นี่