SAMUTPRAKAN PESAO 1

การแต่งกายของผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้แต่งกายชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ

ประชาสัมพันธ์ การแต่งกายของผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้แต่งกายชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ