SAMUTPRAKAN PESAO 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คลิกที่นี่