SAMUTPRAKAN PESAO 1

การประชุมระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมปฏิบัติการ ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดยมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุม ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนละ 2 คน จากสถานศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 29 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 54 โรงเรียน 108 คน ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
สำหรับวิทยากรบรรยายการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง นางลาวัลย์ ตรีเนตร นางนฤมล เนื่องช้าง นางมณฑนา มานะประสพสุข นางอารี แก้วสถิตวงศ์ นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ และนายณภัทร ศรีละมัย

  

  

  

  

  

ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ เยี่ยมศธจ.สมุทรปราการ

 

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (18 พ.ค.) พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขากพฐ. เดินทางมาเยี่ยม ศธจ.สมุทรปราการ โดยมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายทวีป ฉิมไทย นางอุรารักษ์สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพม.6 และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องคอนเฟอเรนส์

  

  

ร่วมประชุมกศจ.สมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา ท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมยุวรี สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

  

  

  

ครูผู้ช่วยรายงานตัว

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดให้เป็นที่รับรายงานตัวและเลือกโรงเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ที่สอบแข่งขันได้รับการบรรจุจำนวน 157 คน โดยมี ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพร้อมให้โอวาทการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ช่วย ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบปะครูผู้ช่วย ได้กล่าวแนะนำการใช้ชีวิต การปรับตัว การทำงานเป็นข้าราชการครู รวมทั้งหนทางความก้าวหน้าต่อไป
หลังจากนั้นน.ส.พิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติหน้าที่และทำการเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

  

  

  

  

  

 

ผู้แทนสพฐ.ตรวจติดตามการสอบครูผู้ช่วย

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (22 เม.ย.60)  ที่โรงเรียนวัดด่านสำโรง อ.เมืองฯ จัดให้เป็นสนามสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 โดยมี ดร.ศักดิ์นิพน์ สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และมีนายธีรภัทร บรรณโศภิษฐื นิติกรชำนาญพิเศษ เป็นผู้แทนสพฐ.ในการติดตามการสอบแข่งขัน สอดาสมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการสอบ มีนายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง อำนวยความสะดวกการสอบ นายตั้ง อสิส่องดูแลความเคลื่อนไหวและสังเกตุการณ์ การสอบ ทั้งนี้ ท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผูู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานกศจ.สมุทรปราการ ได้มอบหมายให้กศจ.เป็นตัวแทนเยี่ยมสนามสอบตรวจความเรียบร้อยด้วย