SAMUTPRAKAN PESAO 1

สุขสันต์วันเด็กสมุทรปราการ

 

สมุทรปราการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 หลายหน่วยงานได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และอีกหลายหน่วยงาน

ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมสร้างความรู้ ทักษะ สร้างความบันเทิงให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาร่วมงานจำนวนมาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนชาวสมุทรปราการทุกหมู่เหล่า ถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า จากนั้นได้เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน และนางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น รวมทั้งแจกของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผู้ปกครองพามาร่วมงาน โดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่เด็กไทยทุกคนทั่วประเทศ ได้แก่ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ภายในบริเวณงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมออกร้านแจกอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ของเล่น และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีการเล่นเกมส์การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงจากเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัด การจัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ดีงามและสร้างสรรค์