SAMUTPRAKAN PESAO 1

"พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"

 

         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 61  “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”   ประจำปี 2560

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้น 6 โดยมีนายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพร้อมมอบเข็มและเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศระดับประเทศ รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ระดับภูมิภาค รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รางวัลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ และดร.ศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

         กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีพิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีพิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลชอดจนการส่งเสริมเชิดชูเกียรติในวิชาชีพด้วยการจัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากจำนวนทั้งสิ้น 270 คน