SAMUTPRAKAN PESAO 1

เก็บข้อสอบ

 

ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1ประธานจัดเก็บ ข้อ O- NETและดูแลความเรียบร้อยขณะที่เจ้าหน้าที่ สพป.สมุทรปราการ เขต1ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อสอบ