SAMUTPRAKAN PESAO 1

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 1/2560

 

เช้าวันนี้ (7 ก.พ.) ที่ห้องประชุมยุวรี สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 โดยมีีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม

และมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยหัวข้อการประชุม ได้แก่ วาระเพื่อทราบ การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้ง วาระเพื่อพิจารณา ขออนุมัติวิยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะชำนาญการ