SAMUTPRAKAN PESAO 1

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สป.

 

เช้าวันที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม

และดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เข้าร่วมประชุมครั้งนี้