SAMUTPRAKAN PESAO 1

เปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

 

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (8 มี.ค.) ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560

โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรสนับสนุน ร.ท.สุรชา พระพลศรี จากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา พร้อมคณะ ร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการดังกล่าว และมีนางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตัวแทนดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดด้วย 
สำหรับโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมจัดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ควรค่าแก่การยกย่อง ชื่นชม สิ่งที่นักเรียนจะได้รับล้วนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสนุกสนานและจะได้รับความรู้ ประสบการณ์หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนขยายโอกาส 10 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้แก่ 1.โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 2.โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 3.โรงเรียนวัดคลองสวน 4.โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 5.โรงเรียนวัดแพรกษา 6.โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 7.โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 8.โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 9.โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และ10.โรงเรียนวัดชมนิมิต