SAMUTPRAKAN PESAO 1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วย PLC

 

เช้าวันที่ 13 มี.ค. เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธารนเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วย PLC (Professional Learning Community)

และกระบวนการวิจัยในสถานศึกษา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 72 โรง โดยมีนายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินสผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว