SAMUTPRAKAN PESAO 1

สำนักงานศธจ.สมุทรปราการ จัดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่สนามสอบโรงเรียนวัดด่านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยมีนายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ผอ.กพร.สพฐ.พร้อมด้วยดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ และมีดร.ศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายณัฐพล นุชอุดม ผอ.ร.ร.วัดด่านสำโรง นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะร่วมให้การต้อนรับ 
สำหรับผู้สมัครมีจำนวนทั้งสิ้น 471 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ 471 คน ขาดสอบ 7 คน รวม 23 วิชาเอก 
และในช่วงเช้า ได้มีคณะตรวจเยี่ยมจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้แก่ นายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นายมานะ จรพิภพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และนายอดิศักดิ์ สงกรานต์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตรวจติดตามการดำเนินการสอบให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ซึ่งบรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย