SAMUTPRAKAN PESAO 1

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

 

เมื่อวันที่  27 มีนาคม  ที่ผ่านมา   ศีกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุจำเป็น ปี 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปรากการเขต 1