SAMUTPRAKAN PESAO 1

สืบสานประเพณีสงกรานต์

 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีสงกรานต์ รดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย โดยมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารโรงเรียน/บุคลากร สนง.ร่วมพิธี พิธีจัดแบบเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณี มีการรดน้ำขอพรผอ.เขตและผอ.โรงเรียน/บุคลากรสนง.ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ ผอ.ชัชชวาลย์ งามขำ ผอ.ชวนชม เอี่ยมทัศนะ ผอ.ปรีชา ลิ้มสุริวงศ์ ผอ.ณรงค์ สิงห์ศิฬิ ผอ.ไชยา แก้วสุวรรณ และศน.นฤมล เนื่องช้าง เสร็จพิธี ท่านผอ.เขตได้กล่าวอวยพร หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น