SAMUTPRAKAN PESAO 1

ร่วมประชุมกศจ.สมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา ท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมยุวรี สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม