SAMUTPRAKAN PESAO 1

ครูผู้ช่วยรายงานตัว

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดให้เป็นที่รับรายงานตัวและเลือกโรงเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ที่สอบแข่งขันได้รับการบรรจุจำนวน 157 คน โดยมี ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพร้อมให้โอวาทการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ช่วย ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบปะครูผู้ช่วย ได้กล่าวแนะนำการใช้ชีวิต การปรับตัว การทำงานเป็นข้าราชการครู รวมทั้งหนทางความก้าวหน้าต่อไป
หลังจากนั้นน.ส.พิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติหน้าที่และทำการเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6