SAMUTPRAKAN PESAO 1

Display # 
Title Author Hits
ที่ ศธ 04149/4159 เรื่อง การนำส่งข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 Written by สมยศ ศรีประเสริฐ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 656
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 Written by กลุ่มนโยบายและแผน 1003
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นภาค ปีการศึกษา 2557 Written by กลุ่มนโยบายและแผน 1024
การตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบ DMC Written by กลุ่มนโยบายและแผน 1357
ส่งรายงานค่าไฟฟ้า โดยด่วน Written by กลุ่มนโยบายและแผน 1166
ด่วน กรอกข้อมูลในระบบ EMIS Written by กลุ่มนโยบายและแผน 1423
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 1442
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1/2557 Written by กลุ่มนโยบายและแผน 1549
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีการศึกษา 2556 1195
ที่ ศธ 04149/1274 เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 Written by ษิญาดา แก้วสดแสง - เจ้าหน้าที่คุรุสภา 1390