เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑


ยินดีต้อนรับ สู่::: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สมุทรปราการ เขต 1

โรงเรียนวัดบางด้วน
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
โรงเรียนวัดศรีคงคาราม
โรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บำรุง)  
โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
โรงเรียนวัดบางกระสอบ  
โรงเรียนวัดคันลัด   
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก  
โรงเรียนวัดรวกสายราษฎร์สงเคราะห์  
โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์  

เริ่มดำเนินการ เมื่อ : 4 กรกฎาคม 2553   12:12:02 2010